Spencer Italia wyjątkowo używa anonimowych i technicznych plików "cookies". W przypadku wątpliwości w kwestii użycia plików „cookies" odpowiednie przepisy możesz znaleźć na stronach internetowych organów ochrony prywatności. Na stronie internetowej znajduje się informacja o technicznych plikach"cookies", zgoda użytkownika na ich działanie nie jest wymagana, natomiast podana jest czytelna instrukcja w jaki sposób je wyłączyć pliki “cookies” Czym jest techniczny plik "cookie"? Do czego on służy?.

Polityka prywatności

Jak przewiduje włoskie prawo w Dekrecie 13 z 30 Czerwca 2003, n. 196

Spencer Italia a socio unico szanuje prywatność wszystkich gości swojej strony internetowej. Spencer Italia a socio unico poprzez swoją stronę internetową nie gromadzi żadnych osobistych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, etc.), poza tymi, które użytkownik osobiście i z własnej woli umieścił w formularzu kontaktowym. Jeśli nie zgadzasz się na używanie jakichkolwiek Twoich danych – prosimy nie umieszczaj ich w formularzu. Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim ani nie przyznamy do nich dostępu w celach marketingowych żadnym podmiotom zewnętrznym pod żadnym pozorem.

W niektórych przypadkach – możemy automatycznie (bez procedury rejestracji) zbierać informacje techniczne, dzięki którym jednak niemożliwe będzie zidentyfikowanie konkretnej osoby, a służą one jedynie do sprawdzenia przepływu danych na stronie internetowej. Wspomniane informacje będą przechowywane jako pliki „cookies". Wiele przeglądarek internetowych oferuje możliwość, kasowania plików "cookies" z twardego dysku Twojego komputera, blokowania plików „cookies" lub ostrzegania zanim plik "cookies" zostanie zarejestrowany

Subskrybuj biuletyn Spencer