OXX 41/42/43/44
Zawartość ładuje się
0123 LXF
Dziedzina FR IN MI SV

OXX 41/42/43/44


Gniazda UNI 9507

Gniazda sprężonego gazu medycznego i podciśnienia są częściami pełniącymi istotne funkcje w systemie dystrybucji, gdzie operator łączy i rozłącza dostawę specyficznego gazu medycznego do aparatury anestezjologicznej, respiratorów, przepływomierzy, nawilżaczy bądź innego sprzętu medycznego, w związku z tym także wszędzie tam, gdzie złe podłączenie może być niebezpieczne dla życia pacjenta. Aby zagwarantować jednorodność gazu, a co za tym idzie, nie dopuścić do wymiany między różnymi gazami, elementy zostały zaplanowane zgodnie ze wszystkimi normami technicznymi, co zapewnia zgodność z europejską dyrektywą referencyjną. Gniazdo poboru gazu medycznego jest osadzone na bloku podstawy, zawiera zawór otwierający się tylko w momencie, kiedy wtyczka jest umieszczona w gnieździe. Gniazda zawierają elementy wstrzymujące i zwalniające wtyczkę. Spencer zawsze zwraca szczególną uwagę na międzynarodowe i dostosowane standardy, a co za tym idzie, na rozwój nowych gniazd gazu medycznego. Cechy konstrukcji, wydajność, dobór materiałów, wysoka precyzja wykonania, połączone z identyfikacją i oznakowaniem, sprawiają, że gniazda te są dokładne i bezpieczne do instalacji w przenośnej aparaturze ratunkowej. Specyficzne rozmieszczenie elementów pozwala na łatwe podłączenie do źródła zasilania. Gniazda oraz kolorowe oznakowanie są dostępne dla następujących rodzajów gazów: tlen, podtlenek azotu, powietrze medyczne i podciśnienie.

Specyfikacje

Subskrybuj biuletyn Spencer